Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
Facebook của lớp ĐH Tin3aYoutube
Tập Đoàn Giải Trí [F]Monster

You are not connected. Please login or register

  • • Viết Tiếng Việt có dấu. Xem rõ nội quy chung tại Đây
  • • Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích.

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on Sat Apr 21, 2012 5:46 pm
avatar
avatar

Mod

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<!--
_ +----------------------------------------------+ _
/o)| Edit internet STOP SOPA |(o
/ / | YM:jimmylin_search_hana|Gmail:tronghiep92 |
( (_ | _ Tel:0986173577 _ | _) )
(( )+-/o)--------------------------------------(o-+(/ /))
( _/ / _/ ///)
/ /
____/

-->
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="author" content="miss_Ngan" />
<title>THCS Đinh Tiên HOàng</title>
<meta content="Css-Style" name="description" />
<meta content="Css-Style" name="keywords" />
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
<!--[if lte IE 8]>
<script>
alert('Xin lỗi trình duyệt bạn đang dùng quá thấp.nChúng tôi buộc yêu cầu bạn nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt tốt hơn như FF hoặc Chorme.');
window.location.href="/forum";
window.open('https://www.google.com/chrome?hl=vi','');
</script>
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://css-style.forumvi.com/h11-page"></script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<style type="text/css">
*{margin: 0;padding: 0;}
#share{
position: fixed;bottom: 25px;
left: 1px;background: #EEEEEE;
padding: 5px;border: 1px solid #999;
border-radius:4px;
}
#copyright{
position: fixed;
bottom: 5px;
right: 5px;
font-size: 13px;
color: white;
text-align: center;
}
#text-shadow-box {
position: fixed;
left: 0;
right: 0;
top: 0;
bottom: 0;
width: 100%;
height: 100%;
overflow: hidden;
background:#444;
font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
user-select: none;
}
#text-shadow-box #tsb-text,
#text-shadow-box #tsb-link {
position: absolute;
top: 29%;
left: 0;
width: 100%;
height: 1em;
margin: -0.77em 0 0 0;
font-size: 90px;
line-height: 1em;
font-weight: bold;
text-align: center;
}
#text-shadow-box #tsb-text {
font-size: 100px;
color: transparent;
text-shadow: black 0px -45.2px 19px;
}
#text-shadow-box #tsb-link a {
color: #999;
text-decoration: none;
}
#text-shadow-box #tsb-box,
#text-shadow-box #tsb-wall {
position: absolute;
top: 30%;
left: 0;
width: 100%;
height: 70%;
}
#text-shadow-box #tsb-box {
box-shadow: black 0px -45.2px 39px;
box-shadow: black 0px -45.2px 39px;
}
#text-shadow-box #tsb-wall {
background: #999 url(http://svphuyen.com/30-4/giaiphong.png) no-repeat center top;
}
#text-shadow-box #tsb-wall p {
position: relative;
font-size: 18px;
line-height: 1.5em;
text-align: justify;
color: #222;
width: 550px;
margin: 1.5em auto;
cursor: default;
}
#text-shadow-box #tsb-wall p a {
color: #fff;
}
#text-shadow-box #tsb-wall p a:hover {
text-decoration: none;
color: #000;
background: #fff;
}
#tsb-spot {
position: absolute;
top: -50%;
left: -50%;
width: 200%;
height: 200%;
pointer-events: none;
background: -webkit-gradient(radial, center center, 0, center center, 450, from(rgba(0,0,0,0)), to(rgba(0,0,0,1)));
background: -moz-radial-gradient(center 45deg, circle closest-side, transparent 0, black 450px);
background: -o-radial-gradient(center 45deg, circle closest-side, transparent 0, black 450px);
background: -khtml-radial-gradient(center 45deg, circle closest-side, transparent 0, black 450px);
}
</style>
</head>
<body><div id="text-shadow-box">
<div id="tsb-box"></div>
<p id="tsb-text">CHÀO MỪNG 30/4</p>
<p id="tsb-link"><a title="Click go to Forum" href="/forum">CHÀO MỪNG 30/4</a></p>
<div id="tsb-wall">
<div id="tsb-ie"></div>
<p> 5 giờ ngày 30-4-1975 quân ta mở đợt tấn công cuối cùng. Vào lúc 10h45, xe tǎng 390 của anh Vũ Đǎng Toàn, Tập Nguyên Phương dẫn đầu lực lượng đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm dinh Độc Lập. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 66 Sư đoàn 304 và Lữ đoàn xe tǎng 203 Quân đoàn 2 là những đơn vị đầu tiên cùng một số chiến sĩ biệt động đánh vào sào huyệt địch buộc Tổng thống nguỵ quyền và toàn bộ nội các địch đầu hàng
Cờ giải phóng tung bay trước toà nhà chính của Dinh Độc Lập lúc 11h 30 phút.đưa chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại đến toàn thắng.! Chấm dứt chiến tranh Việt Nam</p>
<p>Chào mừng bạn đã đến diễn đàn trường THCS Đinh Tiên HOàng - click để vào bên trong: <a href="/forum">THCS Đinh Tiên HOàng</a></p>
<div id="share">
<div class="fb-like" data-href="/forum" data-send="true" data-layout="box_count" data-width="50" data-show-faces="true"></div>
<div style="margin-top: 5px;"><g:plusone size="tall" lang="vi" count="false"></g:plusone></div>
<div style="text-align: center;margin-top: 5px; ;"><a href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u=/forum" target="_blank"><img border="0" src="http://wb.me.zing.vn/connect/images/big_zing_icon.png" alt="sharezing" /></a></div>
<div style="text-align: center;margin-top: 8px;"><a href="ymsgr:im?+&msg=Xem trang Web này đẹp lắm nè ~~> /forum"><img border="0" src="http://svphuyen.com/30-4/shareym.png" alt="shareYM" /></a></div>
</div>
<link rel="stylesheet" href="http://dl.dropbox.com/u/47626020/FixedNavigationTutorial/css/style.css" type="text/css" charset="utf-8"/>

<script type="text/javascript" src="http://dl.dropbox.com/u/47626020/FixedNavigationTutorial/jquery-1.3.2.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(function() {

$('#navigation a').stop().animate({'marginLeft':'-85px'},1000);$('#navigation > li').hover(

function () {

$('a',$(this)).stop().animate({'marginLeft':'-2px'},200);

},

function () {

$('a',$(this)).stop().animate({'marginLeft':'-85px'},200);

}

);

});

</script>
<ul id="navigation"></ul>
<div id="copyright">Copyright © 2012 CSS-Style all rights reserved
SOURCE Copy from site STOP SOPA!</div>
</div>
<div id="tsb-spot"></div>
</div>
<script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8">
/**
* Zachary Johnson
* http://www.zachstronaut.com
* I place the following code in the public domain.
*
* Fork it on GitHub: https://github.com/zachstronaut/stop-sopa
*/
var text = null;
var spot = null;
var box = null;
var boxProperty = '';
init();
function init() {
text = document.getElementById('tsb-text');
spot = document.getElementById('tsb-spot');
box = document.getElementById('tsb-box');
if (typeof box.style.webkitBoxShadow == 'string') {
boxProperty = 'webkitBoxShadow';
} else if (typeof box.style.MozBoxShadow == 'string') {
boxProperty = 'MozBoxShadow';

} else if (typeof box.style.boxShadow == 'string') {
boxProperty = 'boxShadow';
}
if (text && spot && box) {
document.getElementById('text-shadow-box').onmousemove = onMouseMove;
document.getElementById('text-shadow-box').ontouchmove = function (e) {e.preventDefault(); e.stopPropagation(); onMouseMove({clientX: e.touches[0].clientX, clientY: e.touches[0].clientY});};
}
}
function onMouseMove(e) {
if (typeof e === 'undefined' || typeof e.clientX === 'undefined') {
return;
}
var xm = (e.clientX - Math.floor(window.innerWidth / 2)) * 0.4;
var ym = (e.clientY - Math.floor(window.innerHeight / 3)) * 0.4;
var d = Math.round(Math.sqrt(xm*xm + ym*ym) / 5);
text.style.textShadow = -xm + 'px ' + -ym + 'px ' + (d + 10) + 'px black';
if (boxProperty) {
box.style[boxProperty] = '0 ' + -ym + 'px ' + (d + 30) + 'px black';
}
xm = e.clientX - Math.floor(window.innerWidth / 2);
ym = e.clientY - Math.floor(window.innerHeight / 2);
spot.style.backgroundPosition = xm + 'px ' + ym + 'px';

}
</script>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>
</body>
</html>


<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yOC81LzgvInagaMENThhNTRiYzBlYjIzZGMxYWEyNjI0MWQxNzI1NThiMzUdUngWeBXAzfFRp4WeBq_WeBiBW4WeBdUngBIFPDoGkgR8OyWeBnxWYXJpWeB3VzIEFydGlzdHN8MXwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yOC81LzgvInagaMENThhNTRiYzBlYjIzZGMxYWEyNjI0MWQxNzI1NThiMzUdUngWeBXAzfFRp4WeBq_WeBiBW4WeBdUngBIFPDoGkgR8OyWeBnxWYXJpWeB3VzIEFydGlzdHN8MXwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Kiếm Vương
on Sun Apr 22, 2012 8:12 am
avatar
avatar

Thành Viên

cho cái demo đi chủ thớt ơi
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Kunai
on Sun Apr 22, 2012 3:34 pm
avatar
avatar

Thành Viên

sài cho google chome với ff thôi chớ qua IE nó báo lỗi :))
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Hitlervn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với [Trang Chủ] Chào mừng 30-4

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết