Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
Facebook của lớp ĐH Tin3aYoutube
Tập Đoàn Giải Trí [F]Monster

You are not connected. Please login or register

  • • Viết Tiếng Việt có dấu. Xem rõ nội quy chung tại Đây
  • • Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích.

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on Sun Apr 22, 2012 3:26 pm
avatar
avatar

Quản Trị Viên

DEMO :

http://yeu1phut.1forum.biz/

CODE :

<style type="text/css">body {cursor: url(http://www.myspacecursor.net/heart_glitters/heartglitter.ani); }</style><tr><center><div align=center>

<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><embed type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="none"src="http://www.freewebs.com/giotle/banner.swf" width="930" height="390"></center></td><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML><HEAD>

<META http-equiv=Content-Language content=de>

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">

<TITLE>-‘๑’- wWw.yeu1phut.1forum.biz - 2TQ - Kết nối trái tim với nhau -‘๑’-</TITLE><!-- CSS Stylesheet -->

<STYLE id=vbulletin_css type=text/css>

.thead {

PADDING-RIGHT: 4px; MARGIN-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; BACKGROUND: url(yunalove/index_13.gif) #fff no-repeat center top; PADDING-BOTTOM: 4px; COLOR: #000; PADDING-TOP: 4px; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif; FONT-VARIANT: normal

}

</STYLE>

<!-- / CSS Stylesheet -->

<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR>

</HEAD>

<BODY bgColor=#ffffff leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0">

<TABLE id=Table_01 height=550 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=781 align=center

border=0><BR>

<TBODY>

<TR>

<TD colSpan=2 rowSpan=3><IMG height=36 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_01.jpg" width=318></TD>

<TD rowSpan=2><IMG height=23 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_02.jpg" width=42></TD>

<TD colSpan=2><IMG height=10 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_03.jpg" width=420></TD>

<TD><IMG height=10 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD colSpan=2><IMG height=13 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_04.jpg" width=420></TD>

<TD><IMG height=13 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD rowSpan=2><IMG height=168 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_05.jpg" width=42></TD>

<TD rowSpan=4>

<CENTER>

<embed flashvars="&file=http://data.nhacpro.info/flvplayer.xml&displayheight=00&backcolor=0x000000&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFFFF&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=true;volume=100;width=800&height=200" src="http://data.nhacpro.info/flvplayer.swf" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none" allowfullscreen="true" width="380" height="200">

</center>

</TD>

<TD rowSpan=4><IMG height=227 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_07.jpg" width=22></TD>

<TD><IMG height=13 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD><IMG height=155 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_08.jpg"

width=34></TD>

<TD><a href="http://www.yeu1phut.1forum.biz/forum.htm"><IMG

onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=50)"

onmouseout=doFade(this,25,25,6) height=155 alt="Hòa nhịp cùng cộng đồng teen online"

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_09.jpg" width=284 border=0></a></TD>

<TD><IMG height=155 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD colSpan=2><IMG height=9 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_10.jpg" width=318></TD>

<TD rowSpan=6><IMG height=162 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_11.jpg" width=42></TD>

<TD><IMG height=9 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD rowSpan=5><IMG height=153 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_12.jpg" width=34></TD>

<TD rowSpan=5><a href="http://www33.websamba.com/love1phut/musik/"><IMG

onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=50)"

onmouseout=doFade(this,25,25,6) height=153 alt="Âm nhạc kết nối tâm hồn!"

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_13.jpg" width=284 border=0></a></TD>

<TD><IMG height=50 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD><IMG height=31 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_14.jpg"

width=398></TD>

<TD rowSpan=8><IMG height=300 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_15.jpg" width=22></TD>

<TD><IMG height=31 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD><IMG height=27 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_16.jpg"

width=398></TD>

<TD><IMG height=27 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD><IMG height=8 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_17.jpg"

width=398></TD>

<TD><IMG height=8 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD vAlign=top rowSpan=4>

<TABLE height=25 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=387 align=center

border=0>

<TBODY>

<TR>

<TD class=thead width=398 height=159 rowSpan=2>

<P align=justify><img src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/signature.gif" border="0" width="380"><font size="3"><br>

Chào mừng bạn ghé thăm <font color="#FF0000"><b>Trang Y1P</b></font></font><br><font size="2">

Chúc bạn có những giây phú thư giãn vui vẻ o(*.^)o!</font><BR><center><img src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/happy.gif" border="0"></center><br><font size="2">

Tham gia 4rUm </font><b><font size="3" color="#FF0000">

Yêu 1 Phút</font></b><font size="2"> để hòa cùng nhịp đập với hàng triệu trái

tim thế hệ trẻ Việt Nam</font><BR><img src="https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/935936qy8zm8n3w0.gif" border="0"></P>

<P align=center><font face="tahoma" color="#FF6699"><b>Copyright by

</b></font><b><font face="tahoma" color="#FF6699">Ducky and Ruby</font></b></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>

<TD><IMG height=37 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD colSpan=2><IMG height=10 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_19.jpg" width=318></TD>

<TD rowSpan=2><IMG height=166 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_20.jpg" width=42></TD>

<TD><IMG height=10 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD><IMG height=156 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_21.jpg"

width=34></TD>

<TD><a href="http://www.yeu1phut.plus.vn/"><IMG

onmouseover=doFade(this,100,30,6) style="FILTER: alpha(opacity=50)"

onmouseout=doFade(this,25,25,6) height=156 alt="Teen News.HoT HoT ^^!"

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_22.jpg" width=284 border=0></a></TD>

<TD><IMG height=156 alt="" src="http://ketnoiteen.com/img/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD colSpan=2 rowSpan=2><IMG height=31 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_23.jpg" width=318></TD>

<TD rowSpan=2><IMG height=31 alt=""

src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_24.jpg" width=42></TD>

<TD><IMG height=8 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD></TR>

<TR>

<TD><IMG height=23 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/index_25.jpg"

width=398></TD>

<TD><IMG height=23 alt="" src="https://2img.net/h/i94.photobucket.com/albums/l94/trainamdinh9x/spacer.gif"

width=1></TD>

</TR>

</TBODY>

</TABLE><!-- End ImageReady Slices -->

</BODY></HTML><CENTER><div class="smallfont"><center><i><font color="#CC9900"><b>Bản quyền

thuộc về ông bà già của ănmày_chí_phèo và Ruby=))</b></font></i></div> <br> <a href="https://www.forumotion.com" target="_blank"><img src="https://redcdn.net/ihimizer/img167/4017/buttoncw0.png"></img></a><a href="http://www.forum-viet.net" target="_blank">forum-viet.net</a></center><script src='http://yeu1phut.webng.com/tuyetroi.js'></script>


Xem lý lịch thành viên http://fmonster.ace.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Đao Đế
on Sun Apr 22, 2012 3:31 pm
avatar
avatar

Thành Viên

xấu quắc :|
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Hitlervn

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với [Share] trang chủ Y1P

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết