Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
Facebook của lớp ĐH Tin3aYoutube
Tập Đoàn Giải Trí [F]Monster

You are not connected. Please login or register

  • • Viết Tiếng Việt có dấu. Xem rõ nội quy chung tại Đây
  • • Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích.

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on Sun Apr 22, 2012 3:21 pm
avatar
avatar

Quản Trị Viên

CODE : Chèn Vào Css

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, .pagination, #ft, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield {background:transparent;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div, .captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;} .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}#profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}#gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select, #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment, #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}#ygma .rc, #ygma .rc_hd div, #ygma .rc_bd, #ygma .rc_bc, #ygma .rc_ft, #ygma .rc_ft div, #ygma .bd, #ygma .menu .rc_w, #ygma .menu .rc_e {background:transparent;}#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}#profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;} h2{text-align:center;} #blogsearch {display:none!important;} .yuimenubar{padding:0 235px;width:500px;} .yuimenubar, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;} #yui-gen0{background:transparent;} .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd{font-size:12px;} .yuimenuitemlabel {color:# 4CC552;}.first-of-type a:hover{color:# 4CC552;text-decoration:none;}.first-of-type li:hover{background:transparent url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/Theme/BGGreencopy.png);} .yuimenuitemlabel, .yuimenuitemlabel:visited {color:# 4CC552;font-size:100%;} .yuimenubaritemlabel a, .yuimenubaritemlabel a:visited { color:# 4CC552;font-size:93%;font-weight:normal;text-decoration:none;text-transform:uppercase;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} #ft{background:transparent;font-size:0px;} #ft{background:transparent;} #ysm_bottom{display:none;} #bd .col-150 {width:260px !important;padding:0 0 0 20px;} #bd .col-600 {width:640px !important;padding:0 0 0 130px;} .col-150 .rc_bd{border-width:2px;border-color:# 4CC552;border-style:outset;} .col-600 .rc_bd{border-width:2px;border-color:# 4CC552;border-style:outset;} .col-150 .rc_bd{background:url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/Theme/BGGreen1.png) repeat;} .col-600 .rc_bd{background:url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/Theme/BGGreen1.png) repeat;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd:hover {background:transparent url(https://i.imgur.com/Vx05v.gif);} #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd , #blog_title .bd{background:transparent;height:0px;} #blog_title .bd h2, #blog_title .rc_bc .bd{font-size:0px;color:transparent;} #friendlist_module img {width:77px;height:77px;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar img{width:76px;height:76px;float:left;padding:5px 0 0 3.5px;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar{padding:5px 0 0 8px;background:url(http://m00cmq.bay.livefilestore.com/y1p6j6EUJL0vGf3MwbEBe6BGKqIcmhNp2J2LZu65-XykUxb_ttwmDXMYHJBP6su1StYCec-ar29c8cezl3WAnBtVA/vienavata1.png?psid=1) no-repeat center center;width:90px;height:90px;} #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar:hover{padding:5px 0 0 8px;background:url(https://2img.net/h/i779.photobucket.com/albums/yy77/hanzu_kaiz/Untitled-1copy-2.png) no-repeat center center;width:90px;height:90px;} #profile_highlight .backhome a{display:block;height:70px;font-size:0px;} #profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;} .rte_toolbar{text-align:center;} .rte_palette{background:transparent url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/Theme/BGGreencopy.png) repeat;border:1px dashed #4CC552;} a:hover{background-image:url(https://redcdn.net/ihimizer/img130/3155/73861229306026.gif);} .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;} #comment_new .bd ul li cite {font-size:0px;} .captchaContentBox {background:none repeat scroll 0 0 #4CC552;border:1px solid #352710;clear:both;width:160px;} .captchaDisplay a, .captchaDisplay button {display:none;} .captchaDisplay {color:# 4CC552;font-family:Time;} .captchaDisplay label {font-size:18px;font-weight:bold;}#yui-main form input.captchaBox, #yui-main form input#captchaAnswer, #yui-main form input.captchaAnswerBox {background:none repeat scroll 0 0 transparent;width:160px;} captchaAnswerBox {border-color:# 4CC552;border-width:3px;} a:hover{font-family:segoe print, Times;color:# 4CC552!important;text-shadow:0 0 1px #4CC552!important;background:transparent;} .cmt-mod-alist .mod-alist-titlebar h1 a, .mod-alist-titlebar h2 a, .mod-alist-titlebar h3 a {text-shadow:-1px -1px 1px 1px #4CC552;font-size:16px;font-weight:bold;text-transform:uppercase;} #blast{width:420px;padding:10px 0px 0px 40px;} #comment-list ol li .comment {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img808/5231/khungcmt.png) no-repeat left top !important;padding:7px 0 5px 25px !important;border-right:1px solid #4CC552;} #comment-list .user-actions .yui3-menu-corner, #comment-list .user:hover .user-actions .yui3-menu-label, #comment-list .user-actions {display:none;} #comment-list .bd ol li .user img {width:40px;height:40px;border:1px solid #4CC552;padding:1px;} h3{background:transparent no-repeat center top;padding:0px 0px 0px 0px;} .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;} #article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd {display:none;} #profile_highlight #profile_nav .yui3-menu-content ul li{padding:0 0.5em 1em 1.5em;background:transparent url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/373813c8qyd2txyp.gif) no-repeat left top;} #profile_highlight .nickname a{color: #000000;font-family:Times New Roman;font-size:130%;font-weight:bold;font-style:italic;} #profile_highlight img{height:0;} #profile_highlight .backhome {background:url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/Theme/hommecl.png) no-repeat center;height:70px;} #user_mod_10001 h2{display:none;} #user_mod_10002 h2{display:none;} #user_mod_10003 h2{display:none;} #user_mod_10004 h2{display:none;} #user_mod_10005 h2{display:none;} #user_mod_10006 h2{display:none;} #user_mod_10007 h2{display:none;} #user_mod_10008 h2{display:none;} #user_mod_10009 h2{display:none;} #user_mod_10010 h2{display:none;} #vitality_updates, body.vitality_updates, body.profile_view, body.blog_my body.guestbook, body.comment_list, body.comment_list, body.blog_my_default, body.slideshow, body.blog_archives_folder, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.post_doodle, body.guestbook, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.subscribe_list, body.post_gb, body.gallery, body.photo_big, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery, body.blog_my{background:#333333 url(https://i.imgur.com/rRFBH.jpg) repeat center fixed;}
#head {background:transparent url(https://i.imgur.com/sGFWa.png) no-repeat center bottom;height:473px;}
#ft{background:transparent url(https://i.imgur.com/Bb55Q.png) no-repeat center;height:298px;font-size:0px;color:transparent;}
#ygma{background:url(https://2img.net/h/i238.photobucket.com/albums/ff161/bebamboo/Theme/MenuGreen.png) no-repeat center top;text-align:center;height:30px;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li {border-top:0px solid #4CC552;clear:both;list-style-type:none;padding:1em 0;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {padding:0px 5px 0px 200px;text-align:justify;height:100px;}
.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {height:115px;width:175px;}
.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:175px;height:115px;border:1px solid #FFFFFF;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;background:transparent url(https://i.imgur.com/OZlj0.png) no-repeat center!important;width:175px;height:115px;}
#article_new li{background:transparent url(https://2img.net/h/i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/z4080721.gif) no-repeat top left;text-align:left;}
#folder li{background:transparent url(https://2img.net/h/i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/z4080721.gif) no-repeat top left;text-align:left;}
#statistic li{background:transparent url(https://2img.net/h/i76.photobucket.com/albums/j34/soo_in/z4080721.gif) no-repeat top left;text-align:left;}
ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(https://redcdn.net/ihimizer/img43/7919/banhbaonho.png);}
#bd .rte_toolbar{background:transparent url(https://i.imgur.com/kW40Z.png) no-repeat top center;height:100px;}
#profile_highlight .profile_photos{background:url(https://i.imgur.com/hwdD9.png) no-repeat center;height:341px;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{border-style:none;background:transparent url(http://a.imageshack.us/img717/5874/ngandong.png) no-repeat bottom center;}

Xem lý lịch thành viên http://fmonster.ace.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Đao Đế

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với [Share Theme] Bình Yên / Peaceful

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết